G. van Prinstererstr.- A’dam

Plaatsing van een Ikea keuken